PExA

PExA utvecklar, producerar och marknadsför ett forskningsinstrument för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. En enkel metod via utandningsluft för insamling av mikroskopiska partiklar, potentiella biomarkörer för sjukdomar, i de små luftvägarna.

Hur PExA fungerar

Metoden skulle kunna liknas vid ett blodprov för lungorna, men icke-invasivt. Lungsjukdomar börjar ofta med patologiska förändringar i de små luftvägarna men idag finns det inte idag någon icke-invasiv, användarvänlig teknik för att mäta status i de dessa delar av lungan.

Läs mer ››

Produkter & Tjänster

PExA tillhandahåller ett forsknings-instrument till lungforskningscenter inom sjukvård och akademin samt inom läkemedelsbolag, vilka idag aktivt söker efter biomarkörer.

Läs mer ››

Nyheter

Håll dig uppdaterad med senaste nytt och pressmeddelanden från PExA. Klicka på läs mer för att komma till nyheter.

Läs mer ››