Styrelse

PExA's styrelse och ledning är sammansatta av personer med stor erfarenhet och kunskap. Deras uppgift är bland annat att fastställa våra mål och vår strategi.

 • Claes Holmberg

  Styrelseordförande

  Claes Holmberg, född 1954, är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik och är teknologie doktor i teoretisk fysik. Holmberg är VD i Emotra AB och har erfarenhet som vVD i bland annat Nobel Pharma AB/Nobel Biocare AB och VD i MediTeam AB/Biolin AB och Biolight AB. Holmberg har även varit styrelseordförande och styrelseledamot i en rad medicintekniska företag och i nationella tvärvetenskapliga forskningsprogram. Holmberg har varit involverad i PExAs verksamhetsutveckling sedan 2012, i två år före bolagiseringen.

 • Anna-Carin Olin

  Styrelseledamot

  Anna-Carin Olin, född 1960, är forskare och upphovsman av PExA och är idag Bolagets forskningsledare. Olin har läkarutbildning och är överläkare och professor i Arbets- och miljömedicin och leder forskningen vid Sahlgrenska akademins enhet för Arbets- och miljömedicin, AMM, inom Göteborgs universitet. Olin har varit involverad i PExAs verksamhetsutveckling sedan 2000-talet.

 • Jan Pilebjer

  Styrelseledamot

  Jan Pilebjer, född 1954 som i grunden har en ekonomexamen från Uppsala Universitet, är affärsrådgivare och Business Intelligence Officer vid GU Ventures AB. Pilebjer har arbetat i stora världsomspännande bolag samt har startat och drivit mindre entreprenörsföretag inom såväl diagnostik- som läkemedelsområdena. Bland Pilebjers internationella och industriella erfarenheter kan nämnas företag som Baxter Healthcare Inc., Nycomed AS, KabiVitrum AB, Medirox AB, Biopool AB och Upjohn AB och där han haft sin bas i länder som Schweiz, USA och Danmark.

 • Bertil G. Larsson

  Styrelseledamot

  Bertil G. Larsson, född 1955, är civilekonom vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet som företagsledare inom bland annat vårdsektorn. Larsson har haft flera ledande positioner i tillväxtbolag både i Sverige och internationellt. Larsson har varit involverad i PExAs verksamhetsutveckling sedan 2012, i två år före bolagiseringen.

 • Lena Kajland Wilén

  Styrelseledamot

  Lena Kajland-Wilén, född 1960, är affärsutvecklingschef på Contextvision AB. Kajland-Wilén har bakgrund som marknadsansvarig på Aerocrine AB. Global marknadschef för Xalatan och Healon på Pharmacia och för MicroDose mammografi på Sectra/Philips samt tidigare VD för Aprovix AB. Kajland-Wilen är utbildad civilingenjör i kemiteknik vid KTH i Stockholm, har en DIHM i marknadsekonomi, och har varit involverad i PExAs verksamhetsutveckling sedan 2013, i ett år före bolagiseringen.

   

   

 • Anders Ullman

  Styrelseledamot

  Anders Ullman, född 1956, är sedan 2016 styrelseledamot i PExA AB. Anders Ullman är läkare, medicine doktor och sektionschef vid KOL-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han har även arbetat på företagsledningsnivå i flera internationellt verksamma företag, bland annat som Forsknings- & Utvecklingschef för Baxter Bioscience samt Executive Vice President, Research & Development, hos Nycomed Pharma AB.

 • Andreas Blom

  Styrelsesuppleant

  Andreas Blom, född 1976, är sedan 2015 styrelsesuppleant i PExA AB. Blom är civilekonom med flera års erfarenhet från revisionsbranschen, bland annat hos Ernst & Young, och från övergripande ekonomiansvar för företag i tidig fas. Blom är verksam vid ekonomiavdelningen på GU Ventures AB

Ledning

 • Erik Ekbo

  Verkställande Direktör

  Erik Ekbo, född 1973, är sedan 2015 VD i PExA AB. Ekbo har mer än tio års internationell erfarenhet av försäljning och affärsutveckling i ledande globala medicintekniska bolag. Ekbo kommer senast från en position på Boston Scientific, där han var försäljningsansvarig inom astma-produkter för Norden och Benelux. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat liknande positioner på Johnson & Johnson samt Cochlear. Ekbo är utbildad civilekonom (MSc) vid Handelshögskolan i Göteborg samt diplomerad vid Harvard Business School.

 • Svante Höjer

  Utvecklingschef

  Svante Höjer, född 1961, har sedan 2011 varit projektledare för PExA med ansvar för teknisk utveckling och har även ansvar för rättsskydd av intellektuella och immateriella tillgångar i Bolaget. Höjer har tidigare arbetat som teknikansvarig på PExA. Höjer är civilingenjör inom teknisk fysik och har en doktorsexamen i fysik/fotonik.

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell bygger på att generera intäkter från såväl initial försäljning som fortsatt så kallad repeat-försäljning...

Läs mer ››

Historik

Den forskning som mynnat ut i PExA påbörjades 2004 av Anna-Carin Olin, professor vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin...

Läs mer ››

Affärsidé och vision

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella...

Läs mer ››