Forskning & Utveckling

PExAs strategi avseende forskning är att genom samarbeten med ledande internationella forskargrupper fortsätta det arbete som pågått under de senaste åren och som syftar till att identifiera biomarkörer för olika lungsjukdomar.

Parallellt med detta arbete driver PExA ett utvecklingsarbete i syfte att vidareutveckla, effektivisera och förenkla PExA-metoden att samla in partiklar från de små luftvägarna.

Hitintills har studier genomförts där man jämför sjuka och friska individer, rökare och icke rökare, individer utsatta för en viss miljöbelastning med sådan som inte varit utsatta och liknande jämförelsestudier. Forskning baserad på PExA-metoden har lett till ett flertal studier.


Under 2013 inleddes ett samarbete med AstraZeneca, vilket förlängdes i december 2015. Samarbetets målsättning är att klarlägga möjligheterna för AstraZeneca att använda PExA i den egna forsknings- och utvecklingsverksamheten inom den industriella läkemedelsforskningen. Samarbetet är särskilt viktigt på så sätt att AstraZeneca genom sitt arbete hjälper till att validera metoden samt utforska dess möjligheter och potential.

PExA Publikationer

Almstrand AC, Ljungstrom E, Lausmaa J, Bake B, Sjovall P, Olin AC. Airway monitoring by collection and mass spectrometric analysis of exhaled particles. Anal Chem. 2009; 81:662-8.
Almstrand AC, Bake B, Ljungström E, Larsson P, Bredberg A, Mirgorodskaya E, Olin AC. Effect of Airway Opening on Production of Exhaled Particles. J Appl Physiol 2010;108:584-8
Holmgren H, Ljungström E, Almstrand A-C, Bake B, Olin A-C. Size distribution of exhaled particles in the range from 0.01 to 2.0 μm. Journal ofAerosol Science 2010;41:439-446
Holmgren H, Bake B, Olin A-C, Ljungström E. Relation between humidity and size of exhaled particles. Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2011;24:254-60
Larsson L Mirgorodskaya E, Andersson L, Bake B, Almstrand A, Bredberg A, Olin A-C Surfactant protein A and albumin in particles in exhaled air. Respir Med 2012; 106:197-204
Almstrand AC, Josefson M, Ljungstrom E, Lausmaa J, Bredberg A, Sjovall P, Larsson P, Olin AC. TOF-SIMS analysis of exhaled particles from patients with asthma and healthy controls. Eur Respir J 2012;39:59-66.
Bredberg A, Gobom J, Almstrand A-C, Larsson P, Blennow K, Olin A-C, Mirgorodskaya E. Exhaled endogenous particles contain lung proteins. Clin Chem 2012; 58:431-40.
Olin AC. Induced sputum, exhaled nitric oxide, and particles in exhaled air in assessing airways inflammation in occupational exposures. Clin Chest Med. 2012;33:771-82.
Holmgren H, Gerth E, Ljungström E, Larsson P, Almstrand AC, Bake B, Olin AC. Effects of breath holding at low and high lung volumes on amount of exhaled particles. Respir Physiol Neurobiol. 2013;185:228-34.
Bredberg A, Josefson M, Almstrand AC, Lausmaa J, Sjövall P, Levinsson A, Larsson P, Olin AC. Comparison of exhaled endogenous particles from smokers and non-smokers using multivariate analysis. Respiration. 2013;86(2):135-42.
Emilsson OI, Gíslason T, Olin AC, Janson C, Olafsson I. Biomarkers for gastroesophageal reflux in respiratory diseases. Gastroenterol Res Pract. 2013;2013:148086.
Olin AC. Particles in Exhaled Air—A novel method of sampling of-non-volatiles in exhaled air. In Volatile Biomarkers. Editor Amann A.
Bredberg A, Ljungkvist, G , Taube, F, Ljungstrom, E , Larsson, P , Mirgorodskaya, E Isaxon, C , Gudmundsson, A , Forsgard, N, Olin, AC Analysis of manganese and iron in exhaled endogenous particles. J Analyt Antomic Spect 2014:29:730 -735
Lärstad M, Almstrand A-C, Larsson P, Bake B, Larsson S, Ljungström E, Mirgorodskaya E, Olin A-C. Surfactant protein A in exhaled endogenous particles is decreased in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients: a pilot study. PLoS One 2015 Dec
Larsson P, Lärstad M, Bake B, Hammar O, Bredberg A, Almstrand A-C, Mirgorodskaya E, Olin A-C Exhaled particles as markers of small airway inflammation in subjects with asthma. Clin Physiol Funct Imaging, 2015
Beck O, Olin AC, Mirgorodskaya E. Potential of Mass Spectrometry in Developing Clinical Laboratory Biomarkers of Nonvolatiles in Exhaled Breath. Clin Chem. 2016;62(1):84-91.
Emilsson ÖI, Benediktsdóttir B, Ólafsson Í, Cook E, Júlíusson S, Björnsson ES, Guðlaugsdóttir S, Guðmundsdóttir AS, Mirgorodskaya E, Ljungström E, Arnardóttir ES, Gíslason Þ, Janson C, Olin AC. Respiratory symptoms, sleep-disordered breathing and biomarkers in nocturnal gastroesophageal reflux. Respir Res. 2016.
Ericson P, Mirgorodskaya E, Hammar O, Viklund E, Almstrand A-C, Larsson P, Riise G, Olin A-C . Low levels of exhaled surfactant protein A associated with BOS after lung transplantation. Transplantation Direct 2016
Bake B, Ljungström E, Claesson A, Krage Carlsen H, Olin AC., Exhaled Particles After a Standardized Breathing Maneuver. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2017
Ildiko Horváth, Peter J. Barnes, et al. A European Respiratory Society technical standard: exhaled biomarkers in lung disease. European Respiratory Journal, 2017
Larsson P, Bake B., et al. The effect of exhalation flow on endogenous particle emission and phospholipid composition. Respiratory Physiology & Neurobiology, 2017
Ljungkvist G, et al. Two techniques to sample non-volatiles in breath—exemplified by methadone Journal of Breath Research, 2017
Broberg E, et al. A new way of monitoring mechanical ventilation by measurement of particle flow from the Airways using Pexa method in vivo and during ex vivo lung perfusion in DCD lung transplantation Intensive Care Medicine Experimental, 2018
Soares M, et al. Particles in exhaled air (PExA): non-invasive phenotyping of small airways disease in adult asthma Journal of Breath research, 2018

PExA 2.0

PExA 2.0 har utvecklats utgående från de instrument (PExA 1.0) som tagits fram inom Sahlgrenska Akademin i nio exemplar och...

Läs mer ››

Analys

Lämpliga standardmetoder som kan användas för analys är exempelvis ELISA, MS, LC & HPLC. Som en tjänst till de kunder som

Läs mer ››

Tillbehör

Till varje provtagning behövs nödvändiga engångsartiklar såsom substratytor och munstycken – komponenter som...

Läs mer ››