Aktien

  • PExA AB har två aktieslag. A-aktier som ger ägaren rätt till tio (10) röster per aktie och B-aktier som ger ägaren rätt till en (1) röst per aktie.
  • A-aktierna innehas av ett mindre antal huvudägare.
  • Pexas aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2 november 2015 under kortnamnet PEXA och handlas via banker och fondkommissionärer

Extern länk till SpotLight Stock Markets hemsida.

Rapporter

Läs mer om våra års- och delårsrapporter här.

Läs mer ››

Handlingar

Läs och ladda ner våra senaste handlingar.

Läs mer ››

Kontakt

Kontaktinformation till oss på PExA.

Läs mer ››