Styrelse

PExA's styrelse och ledning är sammansatta av personer med stor erfarenhet och kunskap. Deras uppgift är bland annat att fastställa våra mål och vår strategi.

 • Claes Holmberg

  Styrelseordförande

  Claes Holmberg, född 1954, är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik och är teknologie doktor i teoretisk fysik. Holmberg har erfarenhet som vVD i bland annat Nobel Pharma AB/Nobel Biocare AB och VD i MediTeam AB/Biolin AB och Biolight AB. Holmberg har även varit styrelseordförande och styrelseledamot i en rad medicintekniska företag och i nationella tvärvetenskapliga forskningsprogram. Holmberg har varit involverad i PExAs verksamhetsutveckling sedan 2012, i två år före bolagiseringen.

 • Anna-Carin Olin

  Styrelseledamot

  Anna-Carin Olin, född 1960, är forskare och upphovsman av PExA och är idag Bolagets forskningsledare. Olin har läkarutbildning och är överläkare och professor i Arbets- och miljömedicin och leder forskningen vid Sahlgrenska akademins enhet för Arbets- och miljömedicin, AMM, inom Göteborgs universitet. Olin har varit involverad i PExAs verksamhetsutveckling sedan 2000-talet.

 • Jan Pilebjer

  Styrelseledamot

  Jan Pilebjer, född 1954 som i grunden har en ekonomexamen från Uppsala Universitet, är affärsrådgivare och Business Intelligence Officer vid GU Ventures AB. Pilebjer har arbetat i stora världsomspännande bolag samt har startat och drivit mindre entreprenörsföretag inom såväl diagnostik- som läkemedelsområdena. Bland Pilebjers internationella och industriella erfarenheter kan nämnas företag som Baxter Healthcare Inc., Nycomed AS, KabiVitrum AB, Medirox AB, Biopool AB och Upjohn AB och där han haft sin bas i länder som Schweiz, USA och Danmark.

 • Roy Jonebrant

  Styrelseledamot

  Roy Jonebrant, född 1956, är sedan 2018 styrelseledamot i PExA. Jonebrant är även VD i GOKAP Invest AB och har mångårig erfarenhet som CFO i ett antal svenska utvecklingsföretag såsom MediTeam AB, Biolin AB, Biolight AB och som vice VD/CFO i Pilum AB (publ). Han arbetar dessutom som ekonomi- och finanskonsult i egen verksamhet på uppdrag av ett antal noterade bolag. Jonebrant har omfattande erfarenhet från olika styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag.

 • Lena Kajland Wilén

  Styrelseledamot

  Lena Kajland-Wilén, född 1960, är affärsutvecklingschef på Contextvision AB. Kajland-Wilén har bakgrund som marknadsansvarig på Aerocrine AB. Global marknadschef för Xalatan och Healon på Pharmacia och för MicroDose mammografi på Sectra/Philips samt tidigare VD för Aprovix AB. Kajland-Wilen är utbildad civilingenjör i kemiteknik vid KTH i Stockholm, har en DIHM i marknadsekonomi, och har varit involverad i PExAs verksamhetsutveckling sedan 2013, i ett år före bolagiseringen.

   

   

 • Anders Waas

  Styrelsesuppleant

  Anders Waas, född 1957, är styrelsesuppleant i PExA sedan 2018. Waas har mer än 25 års erfarenhet från läkemedels-, bioteknisk och medicinteknisk industri innefattande global affärsutveckling, kommersialisering och produktutveckling. Waas är verksam som affärsutvecklare på GU Ventures AB.

Team

 • Erik Ekbo

  Verkställande Direktör

  Erik Ekbo, född 1973, är sedan 2015 VD i PExA AB. Ekbo har mer än tio års internationell erfarenhet av försäljning och affärsutveckling i ledande globala medicintekniska bolag. Ekbo kommer senast från en position på Boston Scientific, där han var försäljningsansvarig inom astma-produkter för Norden och Benelux. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat liknande positioner på Johnson & Johnson samt Cochlear. Ekbo är utbildad civilekonom (MSc) vid Handelshögskolan i Göteborg samt diplomerad vid Harvard Business School.

 • Svante Höjer

  Manager, Engineering and Design

  Svante Höjer, född 1961, har sedan 2011 varit projektledare för PExA med ansvar för teknisk utveckling och har även ansvar för rättsskydd av intellektuella och immateriella tillgångar i Bolaget. Höjer har tidigare arbetat som teknikansvarig på PExA. Höjer är civilingenjör inom teknisk fysik och har en doktorsexamen i fysik/fotonik.

 • Jörgen Östling

  Manager, Reserach and Biochemical Analysis

  Jörgen Östling, född 1962, är sedan 2018 anställd i PExA. Östling har en doktorsexamen inom mikrobiologi och har omfattande erfarenhet från proteomik och bioinformatik. Han har arbetat mer än 20 år i läkemedelsindustrin där han ägnat de senaste sex åren åt bland annat identifiering av biomarkörer för ’Precision Medicine’ inom luftvägssjukdomar som astma och KOL. Jörgen kommer närmast från AstraZeneca där han varit involverad i utveckling av metoder för biokemisk analys av PEx-prover.

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell bygger på att generera intäkter från såväl initial försäljning som fortsatt så kallad repeat-försäljning...

Läs mer ››

Historik

Den forskning som mynnat ut i PExA påbörjades 2004 av Anna-Carin Olin, professor vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin...

Läs mer ››

Affärsidé och vision

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella...

Läs mer ››