Styrelse

PExA's styrelse och ledning är sammansatta av personer med stor erfarenhet och kunskap. Deras uppgift är bland annat att fastställa våra mål och vår strategi.

 • Claes Holmberg

  Styrelseordförande

  Claes Holmberg, född 1954, är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik och är teknologie doktor i teoretisk fysik. Holmberg har erfarenhet som vVD i bland annat Nobel Pharma AB/Nobel Biocare AB och VD i MediTeam AB/Biolin AB och Biolight AB. Holmberg har även varit styrelseordförande och styrelseledamot i en rad medicintekniska företag och i nationella tvärvetenskapliga forskningsprogram. Holmberg har varit involverad i PExAs verksamhetsutveckling sedan 2012, i två år före bolagiseringen.

  • Claes Holmberg äger privat och i bolag 252 352 B-aktier samt 83 334 teckningsoptioner TO1B i PExA AB.
 • Anna-Carin Olin

  Styrelseledamot

  Anna-Carin Olin, född 1960, är forskare och upphovsman av PExA och är idag Bolagets forskningsledare. Olin har läkarutbildning och är överläkare och professor i Arbets- och miljömedicin och leder forskningen vid Sahlgrenska akademins enhet för Arbets- och miljömedicin, AMM, inom Göteborgs universitet. Olin har varit involverad i PExAs verksamhetsutveckling sedan 2000-talet.

  • Anna-Carin Olin äger 1 634 417 aktier (varav 328 500 A-aktier och 1 305 917 B-aktier) privat i PExA AB.
 • Björn Dahlöf

  Styrelseledamot

  Björn Dahlöf, född 1953, MD, PhD, FESC, FACC, är legitimerad läkare, docent med specialistutbildning inom allmän internmedicin och nästan 40 års erfarenhet av sjukhusarbete. Extensiv forskning inom kardiovaskulär medicin med över 400 vetenskapliga publikationer. Rådgivare till de flesta stora Pharmabolag inom läkemedelsutveckling och strategi. Varit med och startat flera bolag inom Life Science. För närvarande CMO på Cereno Scientific som utvecklar framtidens trombosläkemedel och terapi för sällsynta sjukdomar genom epigentisk modulering. Oberoende styrelseledamot i PExA sedan 2021.

  • Björn Dahlöf äger privat och i bolag 60 810 B-aktier i PExA AB.
 • Roy Jonebrant

  Styrelseledamot

  Roy Jonebrant, född 1956, är sedan 2018 oberoende styrelseledamot i PExA. Jonebrant är även VD i GOKAP Invest AB och har mångårig erfarenhet som CFO i ett antal svenska utvecklingsföretag såsom MediTeam AB, Biolin AB, Biolight AB och som vice VD/CFO i Pilum AB (publ). Han arbetar dessutom som ekonomi- och finanskonsult i egen verksamhet på uppdrag av ett antal noterade bolag. Jonebrant har omfattande erfarenhet från olika styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag.

  • Roy Jonebrant äger inga aktier i PExA AB.
 • Martin Malmström

  Styrelseledamot

  Martin Malmström, född 1975, är affärsinriktad och marknadsförare med en Master of Business Administration examen. Han har en omfattande global erfarenhet från både pharma & medicinteknisk industri samt inom Labtech sedan mer än 20 år. Martin har haft ledande befattningar i ett antal framträdande företag, inklusive Sanofi och Mölnlycke Health Care. Hansnuvarande position är som CCO på Biolin Scientific, ansvarig för försäljning, marknadsföring och service. Oberoende styrelseledamot i PExA sedan 2023.

   

 • Åsa Wheelock

  Styrelseledamot

  Åsa Wheelock, född 1970 är Ph.D. i farmakologi & toxikologi från University of California Davis (2004), med avhandlingsarbete kring synergistisk effekt av inhalerade luftföroreningar. Docent i Experimentell lungmedicin på Karolinska Institutet (2013), där hon sedan 15 år tillbaka drivit en forskargrupp med inriktning på molekylär undergruppering av kronisk lungsjukdom (astma, KOL, långtids-COVID). Grundare och CEO för ett biotechföretag baserat på innovation kring proteindetektion. Hon är vetenskaplig rådgivare för såväl ett tyskt som ett svenskt företag inom lungsjukdomsområdet. Oberoende styrelseledamot i PExA sedan 2021.

  • Åsa Wheelock äger inga aktier i PExA AB.

Team

 • Tomas Gustafsson

  Verkställande Direktör

  Tomas Gustafsson, född 1971, är utbildad på civilingenjörsprogrammet maskinteknik på Chalmers Tekniska högskola samt på Chalmers School of Entrepreneurship i Göteborg. Gustafsson har lång erfarenhet av att utveckla och kommersialisera medicintekniska produkter internationellt. Under 17 år verkade han som VD på det börsnoterade bolaget Micropos Medical som han grundade tillsammans med 4 onkologiprofessorer och Chalmers Innovation där en idé förädlades till flera godkända produkter som idag används för att möjliggöra en dramatisk förändring av prostatacancerbehandling från 8 veckors daglig strålning ner till i vissa fall ett enda behandlingstillfälle. Gustafsson verkar även som rådgivare för flera medicintekniska bolag.

  • Tomas Gustafsson äger 200 000 B-aktier i PExA AB.
 • Svante Höjer

  Manager, Engineering and Design

  Svante Höjer, född 1961, har sedan 2011 varit projektledare för PExA med ansvar för teknisk utveckling och har även ansvar för rättsskydd av intellektuella och immateriella tillgångar i Bolaget. Höjer har tidigare arbetat som teknikansvarig på PExA. Höjer är civilingenjör inom teknisk fysik och har en doktorsexamen i fysik/fotonik.

  • Svante Höjer äger 289 367 B-aktier i PExA AB.
 • Jörgen Östling

  Manager, Research and Biochemical Analysis

  Jörgen Östling, född 1962, är sedan 2018 anställd i PExA. Östling har en doktorsexamen inom mikrobiologi och har omfattande erfarenhet från proteomik och bioinformatik. Han har arbetat mer än 20 år i läkemedelsindustrin där han ägnat de senaste sex åren åt bland annat identifiering av biomarkörer för ’Precision Medicine’ inom luftvägssjukdomar som astma och KOL. Jörgen kommer närmast från AstraZeneca där han varit involverad i utveckling av metoder för biokemisk analys av PEx-prover.

  • Jörgen Östling äger 36 750 B-aktier i PExA AB.

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell bygger på att generera intäkter från såväl initial försäljning som fortsatt så kallad repeat-försäljning...

Läs mer ››

Historik

Den forskning som mynnat ut i PExA påbörjades 2004 av Anna-Carin Olin, professor vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin...

Läs mer ››

Affärsidé och vision

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella...

Läs mer ››