Nyheter

Vetenskaplig översiktsartikel sammanfattar PExAs teknologi

I en nyligen publicerad översiktsartikel utvärderar forskare från universitetssjukhuset och universitet i Southampton PExAs teknologi genom att sammanfatta resultaten av ett antal tidigare publicerade studier baserade på prover från PExA och andra jämförbara metoder. I artikeln beskriver forskarna bland annat hur akuta och kroniska lungsjukdomar ökar mer än många andra sjukdomar och att de numera…

Läs mer

Video från PExA bolagspresentation finns nu tillgänglig

Nu finns en videoupptagning från Financial Stockholms event den 24/6 tillgänglig där VD Tomas Gustafsson presenterar PExA. Klicka nedan för att se presentation Från Financial Stockholms event den 24 juni 2024. Klicka nedan för att se presentation från Lifesciencedagen i Göteborg 6 mars 2024. Klicka här för information om den nyemission inklusive emissionsmemorandum som PExA…

Läs mer

I dag inleds PExAs företrädesemission

I dag, måndag den 24 juni 2024, inleder PExA AB sin företrädesemission. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare som för varje aktie erhållit en teckningsrätt. Två teckningsrätter krävs för att teckna en ny aktie till en kurs av 0,35 kronor per aktie. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra PExA 7,4 MSEK före emissionskostnader….

Läs mer

Doktorsavhandling baserad på PExAs metod försvarades framgångsrikt

Den 12 juni 2024 försvarade Spela Kokelj sin doktorsavhandling med titeln ”Exploring the composition of the small airway lining fluid using breath analysis”, vid en offentlig disputation vid Göteborgs Universitet. Avhandlingsarbetet som resulterat i 4 vetenskapliga publikationer har haft som målsättning att studera lungsjukdomar på molekylär nivå. Detta har man gjort genom att utveckla och…

Läs mer

PExA AB genomför företrädesemission

Styrelsen i PExA AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets fortsatta marknadssatsningar. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som gavs på årsstämman den 29 maj 2024. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra PExA 7,4 MSEK före emissionskostnader. Utöver företrädesemissionen beslutades om en överteckningsoption om 3,5 MSEK att…

Läs mer