Lungforskningens behov

Att så tidigt som möjligt kunna ställa rätt diagnos kan vara avgörande för hur allvarlig sjukdomen blir. En förhållandevis ny metod är att ta hjälp av biomarkörer – biologiska företeelser som går att mäta, och vars mått säger något om patientens hälsa.

Det finns ett stort behov av en icke-invasiv, specifik, reproducerbar och enkel metod för att hitta biomarkörer för olika lungsjukdomar som påverkar de små luftvägarna.

Jakt på nya biomarkörer

PExAs kunder utgörs av lungforskningsinstitutioner inom akademin och sjukvård samt inom läkemedelsbolag, vilka idag...

Läs mer ››

Vikten av tidig diagnostik

Genom användning av PExAs instrument ges möjlighet för forskare att i tidigt skede undersöka olika tillstånd hos patienter...

Läs mer ››

Forskningsområden

PExA-metoden kan användas för att utveckla tidig diagnostik av flera olika luftvägssjukdomar, såsom KOL, astma, tuberkulos...

Läs mer ››