Rapporter

Läs mer om våra års- och delårsrapporter här.

Läs mer ››

Aktien

Läs och ta del av mer information kring PExA's aktie.

Läs mer ››

Bolagsordning

Läs mer om vår bolagsordning.

Läs mer ››