Välkommen att deltaga i PExAs nyemission

PExA genomför under tiden 24 juni – 10 juli 2024 en nyemission.

Klicka här för att se handlingar gällande emissionen

PExA

PExA utvecklar och kommersialiserar en unik teknologi som syftar till upptäckt av tidiga biomarkörer inom lungmedicin.

Vi erbjuder en icke-invasiv metod för provtagning av biologiskt material från det vätskeskikt som täcker människans mest distala luftvägar, vilket ger nya möjligheter till utveckling av mer precis diagnostik och effektiva läkemedel.

Hur PExA fungerar

Metoden skulle kunna liknas vid ett blodprov för lungorna, men icke-invasivt. Lungsjukdomar börjar ofta med patologiska förändringar i de små luftvägarna men det finns inte idag någon icke-invasiv, användarvänlig teknik för att mäta status i de dessa delar av lungan.

Små vätskedroppar, eller partiklar, som uppstår när de små luftvägarna stängs och öppnas, samlas in från utandningsluft genom impaktion. Metoden öppnar för kvantitativa och reproducerbara mätningar av förändringar i vätskeskiktets sammansättning från de små luftvägarna vid luftvägssjukdomar.

Läs mer ››

Produkter & Tjänster

PExA tillhandahåller ett forsknings-instrument till lungforskningscenter inom sjukvård och akademin samt inom läkemedelsbolag, vilka idag aktivt söker efter biomarkörer.

Läs mer ››

Nyheter

Håll dig uppdaterad med senaste nytt och pressmeddelanden från PExA. Klicka på läs mer för att komma till nyheter.

Läs mer ››