Affärsidé & Vision

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla

  • Insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal
  • Förbrukningsartiklar 
  • Analystjänster

Vår vision är att PExA kommer bidra till ett bättre liv för patienter med luftvägssjukdomar genom att underlätta utvecklingen av snabbare och mer tillförlitlig diagnos, uppföljning och behandling.

En av våra framtida målsättningar innefattar att utveckla ett nytt och diagnostiskt instrument för lungsjukdomar att användas i rutin, som kommer att förbättra för många patienter.

Styrelse & Ledning

PExA's styrelse och ledning är sammansatta av personer med stor erfarenhet och kunskap. Deras uppgift är bland annat att fastställa våra mål och vår strategi.

Läs mer ››

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell bygger på att generera intäkter från såväl initial försäljning som fortsatt så kallad repeat-försäljning...

Läs mer ››

Historik

Den forskning som mynnat ut i PExA påbörjades 2004 av Anna-Carin Olin, professor vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin...

Läs mer ››