Forskningsområden

PExA-metoden kan användas för att utveckla tidig diagnostik av flera olika luftvägssjukdomar, såsom KOL, astma, tuberkulos, cystisk fibros och lungcancer.

Lungsjukdom är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen, med fler än fem miljoner dödsfall årligen 1. Bland de mest frekvent förekommande lungsjukdomarna återfinns bland andra KOL, astma, lungcancer och TBC – inom enbart dessa sjukdomar finns idag cirka en miljard sjuka patienter 2.

World Health Organization (WHO), Fact sheets, ”The top 10 causes of death”.
Business Insights, “The Asthma, COPD & Allergic Rhinitis Market Outlook to 2016”, maj 2011.

Indikation
Antal patienter (globalt)

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

617 miljoner patienter

Astma, kronisk inflammation i luftvägarna

343 miljoner

Tuberkulos (TBC)

8,8 miljoner patienter

Lungcancer

1,8 miljoner nya patienter 2012

Mekaniskt ventilerade patienter (respirator)

0,5 miljoner patienter

Lungtransplanterade patienter

32 000 patienter

 • Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

  KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är en långsamt förlöpande inflammatorisk sjukdom i luftvägar och lungor. De flesta har sjukdomen i lindrig form och lever med KOL utan att ha fått en diagnos. Bara en av fem KOL-drabbade har fått diagnos. Läs mer: http://www.hjart-lungfonden.se/

 • Astma

  Ordet astma betyder andnöd och astma är en sjukdom som beror på att luftrören är kroniskt inflammerade, vilket innebär att de alltid är extra känsliga. När luftrören utsätts för retande eller allergiframkallande ämnen i luften eller när födan framkallar en allergisk reaktion blir det kramp i den glatta muskulaturen runt luftrören som också blir inflammerade och svullna. Läs mer: http://www.hjart-lungfonden.se/

 • Tuberkulos

  Tuberkulos, eller tbc, är en smittsam infektionssjukdom som angriper lungor och andra organ hos människor och djur. Hos människan drabbas främst lungorna. Sjukdomen orsakas av Mycobakterium tuberculosis, en tunn, stavformad bakterie. Läs mer: http://www.hjart-lungfonden.se/

 • Cystisk Fibros

  Cystisk fibros (CF) är en ärftlig sjukdom som innebär att de slemproducerande körtlarna i kroppen inte fungerar som de ska. De utsöndrar ett alltför segt (visköst) slem som framför allt påverkar lungorna och mag-tarmkanalen, med andningsbesvär, infektioner i lungorna och svårighet att tillgodogöra sig maten som följd. Läs mer: http://www.socialstyrelsen.se

 • Lungcancer

  Det vanligaste symtomet på lungcancer är hosta – antingen torrhosta eller upphostningar med slem som ibland innehåller blod. Många olika symtom kan förekomma vid lungcancer. Ofta är det sjukdomstecken som också är vanliga vid andra lungsjukdomar. Symtomen kommer tyvärr sällan i ett tidigt skede av sjukdomen. Läs mer: https://www.cancerfonden.se/

Lungforskning

Att så tidigt som möjligt kunna ställa rätt diagnos kan vara avgörande för hur allvarlig sjukdomen blir. En förhållandevis...

Läs mer ››

Vikten av tidigt diagnostik

Genom användning av PExAs instrument ges möjlighet för forskare att i tidigt skede undersöka olika tillstånd hos...

Läs mer ››

Jakt på nya biomarkörer

PExAs kunder utgörs av lungforskningsinstitutioner inom akademin och sjukvård samt inom läkemedelsbolag, vilka idag...

Läs mer ››