Analys

Lämpliga standardmetoder som kan användas för analys är exempelvis ELISA, MS, LC & HPLC. Som en tjänst till de kunder som inte har tillgång till egen analyskapacitet, erbjuder PEXA test analyser för att identifiera de olika partiklar som samlats in med instrumentet.

Kontakta oss gärna för mer information.

Tillbehör

Till varje provtagning behövs nödvändiga engångsartiklar såsom substratytor och munstycken – komponenter som...

Läs mer ››

PExA 2.0

PExA 2.0 har utvecklats utgående från de instrument (PExA 1.0) som tagits fram inom Sahlgrenska Akademin i nio exemplar och...

Läs mer ››

Hur PExA fungerar

Metoden skulle kunna liknas vid ett blodprov för lungorna, men icke-invasivt. Lungsjukdomar börjar ofta med patologiska...

Läs mer ››