Film

Hur PExA-metoden fungerar

Här beskriver Professor Anna-Carin Olin hur det fungerar och jämför med andra metoder.

Upptäcka förändringar tidigt i sjukdomsförloppet

Professor Anna-Carin Olin berättar mer om framgångsfaktorerna.

Om instrumentet

Här förklarar utvecklingschef Svante Höjer hur PExA 2.0 fungerar.