Support

Mer information inom kort

Hur PExA fungerar

Metoden skulle kunna liknas vid ett blodprov för lungorna, men icke-invasivt. Lungsjukdomar börjar ofta med patologiska...

Läs mer ››

Forskning och utveckling

PExAs strategi avseende forskning är att genom samarbeten med ledande internationella forskargrupper fortsätta det arbete som...

Läs mer ››

PExA 2.0

PExA 2.0 har utvecklats utgående från de instrument (PExA 1.0) som tagits fram inom Sahlgrenska Akademin i nio exemplar och...

Läs mer ››