Månad: april 2023

Kallelse till årsstämma i PExA AB (publ)

Aktieägarna i PExA AB (publ), 556956–9246, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 maj 2023 kl. 11:00 i BIOTECH CENTER Arvid Wallgrens backe 20, Göteborg. Klicka här för att läsa kallelsen som PDF Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…

Läs mer