Månad: juli 2024

Vetenskaplig översiktsartikel sammanfattar PExAs teknologi

I en nyligen publicerad översiktsartikel utvärderar forskare från universitetssjukhuset och universitet i Southampton PExAs teknologi genom att sammanfatta resultaten av ett antal tidigare publicerade studier baserade på prover från PExA och andra jämförbara metoder. I artikeln beskriver forskarna bland annat hur akuta och kroniska lungsjukdomar ökar mer än många andra sjukdomar och att de numera…

Läs mer