Månad: januari 2024

Flaggningsmeddelande

PExA har informerats om att Christer Andersson direkt och genom bolaget C.A Solberga AB har ökat sitt innehav i PExA AB från totalt 6,94 % av kapitalet (6,35% av rösterna) till 10,23 % av kapitalet (9,37 % av rösterna). Detta innebär att Christer Andersson direkt och genom bolaget C.A Solberga AB därmed flaggar upp innehavet över…

Läs mer