Månad: april 2024

Vetenskaplig artikel påvisar att PExA kan möjliggöra snabb diagnostik av sjukdomstillståndet PGD

En internationell forskargrupp beskriver i en nyligen publicerad vetenskaplig artikel hur PExA kan möjliggöra icke-invasiv och snabb diagnostik samt ökad förståelse av primär graftdysfunktion (PGD) som är en vanlig komplikation för lungtransplanterade. En vetenskaplig artikel där PExA använts för att studera lungtransplanterade individer har nyligen publicerats i Transplant International[1]. Artikeln beskriver hur forskare från Lund,…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i PExA AB (publ)

Aktieägarna i PExA AB (publ), 556956–9246, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2024 kl. 10:00 i BIOTECH CENTER Arvid Wallgrens backe 20, Göteborg. Här kan du ladda ner kallelsen som PDF   Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda…

Läs mer