Amerikanskt bioteknikbolag förlänger hyra av PExA instrument

PExA har träffat ett förlängningsavtal med det amerikanska bioteknikbolag som sedan i oktober förra året hyr ett PExA instrument.

Den 16 augusti 2022 meddelade PExA att ett avtal tecknats med ett amerikanskt bioteknikföretag i Kalifornien. Efter installation och utbildning på plats i South San Francisco i oktober förra året så har bolaget använt PExA 2.1 instrumentet för icke-invasiv provtagning från de små luftvägarna under snart ett år och ett förlängningsavtal för ytterligare tre månader har nu tecknats.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Det är väldigt spännande att stora pharmabolag använder vårt instrument, det visar både på hur unik vår produkt är samt vilket förtroende som vi som litet företag har lyckats skapa. Extra kul att just detta innovativa bioteknikföretag som vi upplever att vi fått en nära relation till nu väljer att förlänga avtalet med oss.

Ordervärdet för förlängningen ligger på cirka 110 000 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, E-post: info@pexa.se

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att läsa nyheten som PDF