Pressmeddelanden

Stort intresse för PExA 2.0 på ERS i Amsterdam

PExA AB rapporterar ett stort intresse från lungforskare, vilka har fått presentation av PExAs nya produkt, PExA 2.0, vid ett särskilt möte på ERS, European Respiratory Society Meeting, i Amsterdam. På ett av PExA AB arrangerat möte för speciellt inbjudna lungforskare från hela Europa, presenterade bolaget sitt nya instrument PExA 2.0 i samband med ERS,…

Läs mer

Roadshow med anledning av nyemission inför notering på AktieTorget

Teckningstid: 17 september – 1 oktober 2015 I samband med bolagets nyemission inför planerad notering på AktieTorget kommer PExA att delta på ett antal informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För anmälan eller ytterligare information, vänligen kontakta Sedermera…

Läs mer

En intervju med PExAs VD

  På Finwires resp AktieTorgets hemsidor har följande intervju publicerats: http://finwire.se/component/news/FWS0007941/pexas-kapital-kommer-att-racka-i-flera-ar—vd http://www.aktietorget.se/finwire/NewsItem.aspx?guid=FWS0007941   Finwire om PExA: PExAs kapital kommer att räcka i flera år – vd Medicinteknikbolaget PExA, som idag inleder sin teckningsperiod, tar vid en fulltecknad emission in 13 miljoner kronor i kapital. Kapitalet räcker i flera år om inte försäljningen tar fart, uppger…

Läs mer