Pressmeddelanden

PExA på ERS 2015!

At the European Respiratory Society Meeting (ERS) 2015 to be held in Amsterdam, the Netherlands, PExA will arrange a side event on the 26th of September. This meeting is a follow up of the highly successful International PExA meeting held in January in Gothenburg, Sweden. By attending the side event at ERS you will learn more…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i PExA AB (publ)

Bolaget är inte noterat på AktieTorget. Detta pressmeddelande har dock distribuerats genom AktieTorgets pressmeddelandetjänst. Aktieägarna i PExA AB (publ), org. nr. 556956-9246 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 september 2015, kl. 10.00 i GU Holdings lokaler, Erik Dahlbergsgatan 11 A, i Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman…

Läs mer

PExA har genomfört riktad nyemission om 4 MSEK och förbereder för notering på AktieTorget

PExA AB har ansökt om notering på AktieTorget och förbereder marknadslansering av sitt produktsortiment under hösten. Av den anledningen har bolaget, i samarbete med Sedermera Fondkommis­sion, genomfört en riktad nyemission om cirka 4 MSEK. PExA, som utvecklar, producerar och marknadsför ett forskningsinstrument för att studera luftvägssjukdomar som astma och KOL, har genomfört en riktad emission…

Läs mer

Stort intresse för metoden som mäter partiklar i utandningsluften

The First Conference on PExA and small airway disease was held on 22-23 January at Medicinarberget in Gothenburg, Sweden. The research group of biomarkers and airway inflammation led by Professor Anna-Carin Olin organized the conference, partly funded by the Heart and Lung Foundation. An international audience of close to a hundred people from academia and…

Läs mer

Den första konferens för PExA och små luftvägssjukdomar hölls i Göteborg 22-23 januari 2015

Gruppen som forskar  kring biomarkörer och inflammation i luftvägarna och som leds av professor Anna-Carin Olin organiserade konferensen och var delvis finansierades av Hjärt-Lungfonden. En internationell publik på nära hundra personer från universitetsvärlden och näringslivet deltog i ett mycket lyckat arrangemang. Under konferensen har deltagarna lärt sig mycket om metoden och dess löften, liksom om små…

Läs mer