Den första konferens för PExA och små luftvägssjukdomar hölls i Göteborg 22-23 januari 2015

Gruppen som forskar  kring biomarkörer och inflammation i luftvägarna och som leds av professor Anna-Carin Olin organiserade konferensen och var delvis finansierades av Hjärt-Lungfonden.
En internationell publik på nära hundra personer från universitetsvärlden och näringslivet deltog i ett mycket lyckat arrangemang. Under konferensen har deltagarna lärt sig mycket om metoden och dess löften, liksom om små luftvägars patologi. Nuvarande kunskap och resultat från PExA’s studier, som utförts hittills, sammanfattades och resultaten diskuteras.

 Göteborg