Läkemedelsbolag utnyttjar förlängningsoption för PExA 2.1 instrument

PExA har tecknat avtal med ett internationellt läkemedelsbolag för ytterligare tre månaders förlängning av det hyresavtal som tidigare ingåtts.

PExA meddelar att det internationella läkemedelsbolag som i mars 2022 ingick ett hyresavtal för ett PExA 2.1 instrument under 9 månader nu har utnyttjat den förlängningsoption på tre månader som fanns i tidigare ingått avtal.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Det känns bra och motiverande att vårt unika och icke-invasiva lungforskningsinstrument används av flertalet läkemedelsföretag, forskargrupper och institutioner runtom i Europa och USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Tomas Gustafsson, info@pexa.se

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att läsa nyheten som PDF