Leverans till internationellt ledande läkemedelsbolag har påbörjats

PExA kan idag meddela att Bolaget påbörjat leverans av de 10 system som under hösten 2021 beställdes av ett ledande internationellt läkemedelsbolag.

De två första systemen, PExA 2.1, har nu anlänt till användare i Nordamerika och Europa. I nästa steg genomförs installation och utbildning och efter det ska arbetet komma i gång med att samla in PExAs unika biomaterial i syfte att identifiera potentiella biomarkörer vid lungsjukdom inom forskning för läkemedelsutveckling.

Tomas Gustafsson, ny VD på PExA sedan en månad, kommenterar

– Jag är mycket glad att vi nu har kommit i gång med leverans av instrument till ytterligare en betydelsefull kund speciellt efter Covid-19 pandemin då man av naturliga skäl på många håll varit restriktiva med kliniska forskningsprojekt.

Instrumenten som nu levererats är de två första av tio vilka ingår i ett hyresavtal, som löper under 12 månader med ett ledande internationellt läkemedelsbolag, vilket Bolaget tidigare meddelat den 7 oktober 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, VD. Telefon: 070-583 08 55 E-post: info@pexa.se

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs nyheten som PDF