Nyheter

PExA AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag den 2 juni 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med PExA AB’s (”PExA” eller ”Bolaget”) företrädesemission under andra kvartalet 2021. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 2 juni…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i PExA AB (publ)

Vid årsstämma i PExA AB (publ)(”PExA” eller ”Bolaget”) idag den 20 maj 2022 beslutades bland annat följande. Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen för Bolaget samt balansräkningen per den 31 december 2021 för Bolaget. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras…

Läs mer

Kontraktsforskningsbolag utnyttjar förlängningsoption för PExA 2.1

PExA har erhållit en order från ett kontraktsforskningsbolag (CRO-bolag) om åtta månaders förlängning av hyran av de fem PExA 2.1 instrument, vilka levererades under 2021. Ordervärdet för CRO-bolagets förlängning är ca 0,95 MSEK. Det CRO-bolag som under förra året påbörjade ett hyresavtal av fem PExA 2.1 instrument har nu meddelat PExA att de utnyttjar den…

Läs mer

Leverans till internationellt ledande läkemedelsbolag har påbörjats

PExA kan idag meddela att Bolaget påbörjat leverans av de 10 system som under hösten 2021 beställdes av ett ledande internationellt läkemedelsbolag. De två första systemen, PExA 2.1, har nu anlänt till användare i Nordamerika och Europa. I nästa steg genomförs installation och utbildning och efter det ska arbetet komma i gång med att samla…

Läs mer