Nyheter

PExA beviljas patent i USA

PExA har glädjen att meddela att företaget nyligen beviljats patent i USA beträffande ett system för insamling av utandade partiklar. Patentet som går under benämningen ”System for collecting exhaled particles” är tidigare beviljat i Europa, Japan och Sverige. Det beviljade patentet i USA är en del av PExAs kontinuerliga arbete med att skydda företagets olika teknologier….

Läs mer

PExA får order från amerikansk myndighet

PExA har fått en order på ett PExA 2.1 forskningsinstrument från en amerikansk myndighet. Ordern från den amerikanska myndigheten gäller ett PExA 2.1 instrument för icke-invasiv provtagning från det innersta av lungan som är det område där många lungsjukdomar initieras och utvecklas innan de ger symptom. Installation förväntas ske på plats under första halvåret 2023….

Läs mer

Läkemedelsbolag utnyttjar förlängningsoption för PExA 2.1 instrument

PExA har tecknat avtal med ett internationellt läkemedelsbolag för ytterligare tre månaders förlängning av det hyresavtal som tidigare ingåtts. PExA meddelar att det internationella läkemedelsbolag som i mars 2022 ingick ett hyresavtal för ett PExA 2.1 instrument under 9 månader nu har utnyttjat den förlängningsoption på tre månader som fanns i tidigare ingått avtal. Tomas…

Läs mer

Avtal med Mangold Fondkommission om likviditetsgaranti upphör

PExA AB har sagt upp sitt avtal med Mangold Fondkommission om att agera likviditetsgarant för bolagets aktie, med första handelsdag utan likviditetsgaranti den 21 december 2022. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Tomas Gustafsson, info@pexa.se Om PExA AB PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart…

Läs mer

Patent beviljat i Sverige för PExAs sPOT-teknologi

PExA meddelar att företaget beviljats patent i Sverige beträffande företagets nya sPOT-teknologi. PExA har glädjen att meddela att företaget nyligen beviljats patent i Sverige beträffande företagets nya sPOT-teknologi som gör att det går att öka koncentrationen av det biologiska material som ska analyseras. Företaget söker också patentskydd för sPOT-teknologin i andra länder genom en patentansökan…

Läs mer