Nyheter

Cancerfonden finansierar forskargrupp vid Lunds Universitet för utvärdering av PExA-baserad metod för lungcancerscreening

I början av 2024 beslutade Cancerfonden att finansiera professor Sandra Lindstedts forskning vid Lunds Universitet, med 2,4 MSEK för ett projekt, som har till målsättning att hitta en icke-invasiv metod för screening av lungcancer. Professor Lindstedt, en av Sveriges ledande lungtransplantationskirurger, har under ett flertal år bedrivit forskning med instrument från PExA och har publicerat…

Läs mer

PExA avger Bokslutskommuniké för helåret 2023

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för fjärde kvartalet och helåret 2023. Klicka här för att se hela rapporten som PDF Sammanfattning av Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 544 461 SEK (2 070 311). Resultatet efter finansiella poster uppgick till –2 278 379 SEK (-522 062). Resultatet per aktie uppgick…

Läs mer

Flaggningsmeddelande

PExA har informerats om att Christer Andersson direkt och genom bolaget C.A Solberga AB har ökat sitt innehav i PExA AB från totalt 6,94 % av kapitalet (6,35% av rösterna) till 10,23 % av kapitalet (9,37 % av rösterna). Detta innebär att Christer Andersson direkt och genom bolaget C.A Solberga AB därmed flaggar upp innehavet över…

Läs mer

PExA publicerar Delårsrapport 2023-01-01—2023-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för tredje kvartalet och årets första nio månader 2023 Sammanfattning av delårsrapport Tredje kvartalet (2023-07-01 – 2023-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 550 316 SEK (2 899 294). Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 1 546 758 SEK (311 215). Resultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK (0,01)….

Läs mer

PExA ingår i forskningsprojekt för ökad förståelse kring arbetsmiljön inom 3D printingsindustrin

I dagarna har ett tvärvetenskapligt projekt kallat NanoSafety 2 startat i Örebro. Projektet är ett samarbete mellan flera företag i 3D-printingindustrin, Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro samt Örebro universitets två forskningsmiljöer Människa-teknik-miljö (MTM) och Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre (iRiSC).           Projektet som finansieras av KK-stiftelsen går ut på…

Läs mer