Nyheter

Amerikanskt bioteknikbolag förlänger hyra av PExA instrument

PExA har träffat ett förlängningsavtal med det amerikanska bioteknikbolag som sedan i oktober förra året hyr ett PExA instrument. Den 16 augusti 2022 meddelade PExA att ett avtal tecknats med ett amerikanskt bioteknikföretag i Kalifornien. Efter installation och utbildning på plats i South San Francisco i oktober förra året så har bolaget använt PExA 2.1…

Läs mer

Halvårsrapport 2023-01-01—2023-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB (publ) avger härmed rapport för andra kvartalet och första halvåret 2023 Klicka här för att läsa Delårsrapporten som PDF Sammanfattning av halvårsrapport Andra kvartalet (2023-04-01—2023-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 575 485 SEK (620 323). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 329 912 SEK (-2 113 870). Resultatet per aktie uppgick till -0,06…

Läs mer

PExA får order från tyskt forskningsinstitut

PExA har erhållit en order från ett tyskt forskningsinstitut. Institutet har beslutat att köpa loss det instrument, PExA 2.1, som man använt i en klinisk studie. Ett tyskt forskningsinstitut, vilket bedriver lungforskning såväl i egen regi som på uppdrag av externa företag, väljer att köpa loss ett PExA 2.1 instrument som tidigare hyrts. Instrumentet har…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i PExA AB (publ)

Vid årsstämma i PExA AB (publ)(”PExA” eller ”Bolaget”) idag den 26 maj 2023 beslutades bland annat följande. Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningen för Bolaget samt balansräkningen per den 31 december 2022 för Bolaget. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras…

Läs mer