Nyheter

En intervju med PExAs VD

  På Finwires resp AktieTorgets hemsidor har följande intervju publicerats: http://finwire.se/component/news/FWS0007941/pexas-kapital-kommer-att-racka-i-flera-ar—vd http://www.aktietorget.se/finwire/NewsItem.aspx?guid=FWS0007941   Finwire om PExA: PExAs kapital kommer att räcka i flera år – vd Medicinteknikbolaget PExA, som idag inleder sin teckningsperiod, tar vid en fulltecknad emission in 13 miljoner kronor i kapital. Kapitalet räcker i flera år om inte försäljningen tar fart, uppger…

Läs mer

PExA på ERS 2015!

At the European Respiratory Society Meeting (ERS) 2015 to be held in Amsterdam, the Netherlands, PExA will arrange a side event on the 26th of September. This meeting is a follow up of the highly successful International PExA meeting held in January in Gothenburg, Sweden. By attending the side event at ERS you will learn more…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i PExA AB (publ)

Bolaget är inte noterat på AktieTorget. Detta pressmeddelande har dock distribuerats genom AktieTorgets pressmeddelandetjänst. Aktieägarna i PExA AB (publ), org. nr. 556956-9246 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 september 2015, kl. 10.00 i GU Holdings lokaler, Erik Dahlbergsgatan 11 A, i Göteborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman…

Läs mer