Nyheter

PExA har genomfört riktad nyemission om 4 MSEK och förbereder för notering på AktieTorget

PExA AB har ansökt om notering på AktieTorget och förbereder marknadslansering av sitt produktsortiment under hösten. Av den anledningen har bolaget, i samarbete med Sedermera Fondkommis­sion, genomfört en riktad nyemission om cirka 4 MSEK. PExA, som utvecklar, producerar och marknadsför ett forskningsinstrument för att studera luftvägssjukdomar som astma och KOL, har genomfört en riktad emission…

Läs mer

Stort intresse för metoden som mäter partiklar i utandningsluften

The First Conference on PExA and small airway disease was held on 22-23 January at Medicinarberget in Gothenburg, Sweden. The research group of biomarkers and airway inflammation led by Professor Anna-Carin Olin organized the conference, partly funded by the Heart and Lung Foundation. An international audience of close to a hundred people from academia and…

Läs mer

Den första konferens för PExA och små luftvägssjukdomar hölls i Göteborg 22-23 januari 2015

Gruppen som forskar  kring biomarkörer och inflammation i luftvägarna och som leds av professor Anna-Carin Olin organiserade konferensen och var delvis finansierades av Hjärt-Lungfonden. En internationell publik på nära hundra personer från universitetsvärlden och näringslivet deltog i ett mycket lyckat arrangemang. Under konferensen har deltagarna lärt sig mycket om metoden och dess löften, liksom om små…

Läs mer

PExA och AstraZeneca har utökat sitt samarbete

PExA AB and AstraZeneca have extended their co-operation agreement. The collaboration aims to investigate how PExA’s technology for the collection of exhaled particles can be utilized in AstraZeneca’s research and development in respiratory diseases. 141204 – English version AZ PExA cooperation  

Läs mer