Patent beviljat i Sverige för PExAs sPOT-teknologi

PExA meddelar att företaget beviljats patent i Sverige beträffande företagets nya sPOT-teknologi.

PExA har glädjen att meddela att företaget nyligen beviljats patent i Sverige beträffande företagets nya sPOT-teknologi som gör att det går att öka koncentrationen av det biologiska material som ska analyseras. Företaget söker också patentskydd för sPOT-teknologin i andra länder genom en patentansökan med titeln ”A sample preparation device” som befinner sig i internationell fas och för vilken en positiv sökrapport har utfärdats.

Tidigare under året beviljades PExA patent med titeln ”New System for Collecting Exhaled Particles” i Japan beträffande en förbättrad utandningsanordning.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

– Vår målsättning är att kontinuerligt stärka det immaterialrättsliga skyddet för PExAs utvecklade teknologier och produkter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Tomas Gustafsson, info@pexa.se

Klicka här för att läsa pressmeddelandet som PDF

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.