PExA får order från tyskt forskningsinstitut

PExA har erhållit en order från ett tyskt forskningsinstitut. Institutet har beslutat att köpa loss det instrument, PExA 2.1, som man använt i en klinisk studie.

Ett tyskt forskningsinstitut, vilket bedriver lungforskning såväl i egen regi som på uppdrag av externa företag, väljer att köpa loss ett PExA 2.1 instrument som tidigare hyrts.

Instrumentet har som tidigare meddelats av PExA i mars 2022 använts för en klinisk studie på uppdrag av ett internationellt ledande läkemedelsbolag. Studien som innefattat ett 50-tal individer har genomförts av det tyska forskningsinstitut som har mångårig erfarenhet av PExA. Deras första instrument är av den tidigare modellen, PExA 2.0, vilket införskaffades 2018. Forskningsinstitutet väljer nu att utöka instrumentparken genom att köpa ut det instrument, PExA 2.1, som använts under det senaste året i uppdragsforskning.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Det är väldigt glädjande att vår kund sedan många år väljer att köpa ytterligare ett instrument från oss. Att de dessutom använder PExAs instrument både i egna forskningsprojekt och i forskningsstudier på uppdrag av externa aktörer, såsom stora internationella läkemedelsföretag, gör det än mer stimulerande.

Ordervärdet för det begagnade instrumentet uppgår till cirka 0,3 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, E-post: info@pexa.se

Klicka här för att läsa nyheten som PDF

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.