PExA får order från universitetssjukhus i Storbritannien

PExA har fått en order på ett PExA 2.1 instrument från ett universitetssjukhus inom det brittiska sjukvårdssystemet NHS.

Ordern har föregåtts av att universitetssjukhuset tidigare har utvärderat ett PExA-instrument inom sin forskning. Nu har man erhållit finansiering för att gå vidare med köp av ett instrument.

Installation beräknas ske under de närmaste månaderna och ordervärdet uppgår till ca 0,5 MSEK.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Det är inspirerande att denna forskargrupp som tidigare provat vårt instrument nu fått anslag att köpa ett eget instrument för att kunna bedriva unik lungforskning. Jag ser fram emot att inom kort få vara med på plats vid installationen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Tomas Gustafsson, info@pexa.se

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att se inlägget som PDF