PExA har fått ytterligare order från tyskt forskningsinstitut

PExA har fått en uppgraderingsorder från det tyska forskningsinstitut som tidigare i sommar köpte ett PExA 2.1 instrument, vilket Bolaget informerade om den 29 juni 2023.

Det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer ITEM, som den 29 juni i år köpte ett komplett instrument PExA 2.1,  har nu beställt en uppgradering till 2.1 av ett äldre PExA 2.0 instrument, vilket de använt sedan 2018.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Det är väldigt glädjande att vår kund sedan många år väljer att förutom köpet av det PExA 2.1 instrument som de gjorde tidigare i sommar nu även köpt en uppgradering av ett befintligt instrument. Detta gör att de med två parallella PExA 2.1 både får en högre kapacitet och redundans för att bedriva uppdragsforskning åt läkemedelsbolag såväl som lungforskning i egen regi.

Ordervärdet för uppgraderingen uppgår till cirka 150 000 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, E-post: info@pexa.se

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att läsa nyheten som PDF