PExA har genomfört riktad nyemission om 4 MSEK och förbereder för notering på AktieTorget

PExA AB har ansökt om notering på AktieTorget och förbereder marknadslansering av sitt produktsortiment under hösten. Av den anledningen har bolaget, i samarbete med Sedermera Fondkommis­sion, genomfört en riktad nyemission om cirka 4 MSEK.

PExA, som utvecklar, producerar och marknadsför ett forskningsinstrument för att studera luftvägssjukdomar som astma och KOL, har genomfört en riktad emission om 4 MSEK. Emissionen som riktades till ett litet antal privata investerare blev övertecknad.

Genomförandet av den riktade nyemissionen innebär att PExA skaffat sig finansiella resurser till att gå vidare i en offensiv satsning mot internationell lansering av bolagets unika instrument för insamling av potentiella biomarkörer för en rad olika lungsjukdomar, rekrytering av en VD med internationell marknadserfarenhet och notering av aktien hos AktieTorget under hösten 2015. PExA har ansökt om att notera aktien hos AktieTorget och processen med att förbereda notering av aktien är nu i full gång.

  • Vi som arbetar med PExA har konstaterat att vi nu kommit så långt i produktutvecklingen och i förberedelserna av en internationell lansering av vår metod att vi kan börja med vår marknadssatsning. Vi har lyckats väcka ett intresse bland ledande forskare i Europa, vilket är väldigt glädjande. Redan i slutet av detta år beräknas de första forskargrupperna att kunna få leverans av en ny vidareutvecklad version av PExAs instrument, berättar styrelsens ordförande, Claes Holmberg.

Inför den planerade noteringen på AktieTorget under hösten kommer en noteringsemission att genomföras.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till PExA i samband med såväl den riktade emissionen som i den kommande noteringsemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Claes Holmberg, styrelseordförande, Telefon: 0708-25 45 47, E-post: info (at) pexa.se