PExA ingår avtal med amerikanskt bioteknikbolag

PExA har ingått ett 12 månaders utvärderingsavtal för PExA 2.1 med ett amerikanskt bioteknikbolag.

Ordern från det amerikanska bioteknikbolaget gäller ett PExA 2.1 instrument som skall användas under ett år efter installation hos kunden.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Det känns inspirerande att stora läkemedels- och bioteknikbolag är intresserade av att använda våra produkter både för att hitta biomarkörer för lungsjukdomar samt för att förstå och få snabbare respons på hur läkemedel påverkar sjukdomsförlopp.

Ordervärdet uppgår till ca 0,4 MSEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, E-post: info@pexa.se

Klicka här för att läsa nyheten som PDF

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.