PExA instrument installerat hos bioteknikföretag i USA

PExA har nu genomfört utbildning av det bioteknikföretag i USA som i augusti tecknade avtal om 12 månaders hyra av PExA 2.1, för utvärdering av möjligheterna med PExAs unika instrument för icke-invasiv provtagning från de innersta delarna av lungan. Det är det område där många lungsjukdomar initieras och utvecklas innan de ger symptom.

PExA har nu besökt det bioteknikföretag i Kalifornien i USA som under hösten ingått avtal om hyra av PExA 2.1 under ett års tid för en kostnad om 0,4 MSEK.  Syftet med den utvärdering kunden avser att genomföra, är att undersöka möjligheterna att hitta biomarkörer för lungsjukdomar och därmed nå ökad förståelse och snabbare svar beträffande hur läkemedel påverkar sjukdomsförlopp.

Under dagarna genomfördes produktutbildning och ytterligare ett flertal möten som innebar viktigt erfarenhetsutbyte mellan bolagen. PExA gavs även tillfälle att hålla en vetenskaplig föreläsning för bioteknikföretagets personal.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Det var lyckade dagar i Kalifornien, där vi fick en bra och fördjupad relation med vår kund, som verkar inom den mycket expansiva företagskulturen på USA:s västkust. Genom att vi var på plats blev vi inbjudna att hålla en vetenskaplig föreläsning om PExA-metoden för en bredare krets. Genom det kunde vi berätta om möjligheterna inom flera områden hos kunden, som bedriver utveckling och försäljning av läkemedel inom ett stort antal indikationsområden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Tomas Gustafsson, info@pexa.se

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att läsa nyheten som PDF