PExA-kund i Storbritannien beställer uppdatering

University of Manchester, som sedan 2018 innehar ett PExA 2.0 instrument som de använt på Wythenshawe Hospital i Manchester, beställer nu en uppdatering till PExA 2.1.

University of Manchester var PExAs första kund i Storbritannien. Inledningsvis hyrdes ett PExA 2.o instrument under 6 månaders tid för forskning på Wythenshawe Hospital i Manchester. År 2019 köpte de loss instrumentet och väljer nu att beställa en uppdatering till den nyaste frisläppta version PExA 2.1, för användning inom den forskning som syftar till att utveckla mer effektiva behandlingsmetoder av vanliga luftvägssjukdomar såsom astma och KOL. Universitetssjukhuset i Manchester är annars känt i Storbritannien för framstående medicinsk utbildning och för en FoU-verksamhet inom styrkeområdena cancer, lung- och kardiovaskulära sjukdomar samt inom sårvård.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Det känns som vi är på rätt väg när våra trogna kunder, som har använt instrumentet under flera år, visar ett långsiktigt engagemang genom att investera i uppdateringar för fortsatt och fördjupad användning.

Ordervärdet för uppdateringen ligger på ca 0,15 MSEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, E-post: info@pexa.se

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att läsa nyheten som PDF