PExA meddelar att en extern studie avslutats i förtid

En klinisk studie, där PExAs instrument skulle använts i ett delmoment, av ett internationellt läkemedelsbolag har avslutats i förtid, PExA har erhållit full ersättning.

Studien som i ett delmoment även skulle ha inbegripit användning av tio inhyrda PExA instrument och som Bolaget i oktober 2021 meddelade om har avslutats i förtid. Det internationella läkemedelsbolaget har tagit ett strategiskt beslut att inte fullfölja studien. PExA har erhållit full ersättning för uthyrning av 10 instrument under 12 månader, helt enligt avtalet mellan parterna.

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Det är synd att studien avslutats i förtid redan innan våra instrument kom till användning men detta visar på komplexiteten i läkemedelsutveckling och att sådana projekt snabbt kan förändras. Vi har en fortsatt dialog med kunden som fullgjort samtliga förpliktelser gentemot PExA och ser fram emot nya potentiella samarbeten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, E-post: info@pexa.se

Klicka här för att läsa hela nyheten som PDF

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.