PExA ställer ut på europeisk lungkongress i Italien

PExA ställer för första gången ut med egen monter på ERS[1]-kongressen i Milano den 10-12 september.

Under tre dagar kommer PExA för första gången ha en monter och ställa ut på ”ERS International Congress 2023” som är en av världens största lungkongresser. Kongressen som i år hålls i Milano förväntas ha upp emot 20 000 delegater från hela världen.

ERS-kongressen blir därmed en stor mötesplats för alla intressenter inom det respiratoriska området och på programmet står vetenskapliga föreläsningar, vetenskaplig posterutställning samt en stor utställningshall med 130-talet företag i branschen.

PExA kommer visa upp sitt världsunika instrument för icke-invasiv provtagning från lungan vilket idag används av lungforskare, pharmabolag och arbetsmiljöforskare runt om i Europa och USA. Instrumentet används för att studera det innersta av lungan vilket idag är ett relativt oupptäckt område då det tidigare inte funnits några enkla metoder att samla in biologiska prover därifrån. Syftet är inledningsvis att förstå hur lungsjukdomar uppstår och utvecklas för att exempelvis upptäcka nya biomarkörer för att i framtiden med hjälp av PExAs instrument tidigt kunna diagnostisera och därmed öka chansen för att bota eller lindra olika typer av lungsjukdomar såsom lungcancer, kol och astma.

Enligt Bolagets vetskap hittills har följande fyra vetenskapliga arbeten som innefattar resultat från användning av PExA antagits att presenteras på kongressen:

  • miRNA identification in Particles in Exhaled Air (PExA) to study lung diseases
  • Particles in exhaled air (PExA) – the protein composition in children
  • Changes in surfactant lipid-composition in allergic asthma in- and outside birch-pollen season (Late Breaking Abstract)
  • Respiratory health among operators working in polymer additive manufacturing

Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar

  • Vi ser fram emot att för första gången få visa upp vårt instrument i egen monter på världens största kongress och mötesplats i branschen. Det är även kul att minst fyra vetenskapliga arbeten som innefattar PExA har antagits för presentation där exempelvis forskare från Karolinska Institutet för första gången påvisar att ytterligare en typ av potentiell biomarkör i egenskap av miRNA kan detekteras i PEx-prover.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, E-post: info@pexa.se

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

[1] ERS = European Respiratory Society

Klicka här för att läsa nyheten som PDF