Två patent beviljas i Japan och Sverige för PExA

PExA har nyligen meddelats att två olika patent beviljats i Japan och Sverige.
Patentet som beviljats i Japan har titeln ”New System for Collecting Exhaled Particles” och har en längsta giltighetstid till den 4 juli 2038 vilket är 20 år från att originalansökan inlämnades. Detta patent är sedan tidigare beviljat i Europa av det Europeiska patentverket (EPO).

Det patent som beviljats i Sverige gäller den nya PExA sPOT teknologin med vars hjälp det går att öka koncentrationen av analyserbart biologiskt material och kommer publiceras offentligt under oktober månad 2022.

Svante Höjer, utvecklingschef på PExA kommenterar

– Vi arbetar kontinuerligt med att skydda våra olika teknologier gällande insamling av biologiskt material såväl beträffande PExA-instrumentet som de tillbehör och förbrukningsmaterial som används vid provtagning och analys.

Klicka här för att läsa mer om patentet som godkänts i Japan i tidigare pressmeddelande.

Klicka här för att läsa mer om PExA sPOT teknologin i tidigare pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, E-post: info@pexa.se

Om PExA AB

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 40 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet som PDF