Video från PExA bolagspresentation finns nu tillgänglig

Nu finns en videoupptagning från Financial Stockholms event den 24/6 tillgänglig där VD Tomas Gustafsson presenterar PExA.

Klicka nedan för att se presentation Från Financial Stockholms event den 24 juni 2024.

Klicka nedan för att se presentation från Lifesciencedagen i Göteborg 6 mars 2024.

Klicka här för information om den nyemission inklusive emissionsmemorandum som PExA nu genomför.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Gustafsson, E-post: info@pexa.se

Om PExA AB:

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 50 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

 

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.