Månad: april 2022

Handlingar inför årsstämman tillgängliga

PExA AB (”PExA”) meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021 och övriga handlingar inför årsstämman den 20 maj 2022, från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.pexa.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan). PExAs årsstämma 20 maj 2022 Årsstämman kommer att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av…

Läs mer