Månad: december 2022

Avtal med Mangold Fondkommission om likviditetsgaranti upphör

PExA AB har sagt upp sitt avtal med Mangold Fondkommission om att agera likviditetsgarant för bolagets aktie, med första handelsdag utan likviditetsgaranti den 21 december 2022. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Tomas Gustafsson, info@pexa.se Om PExA AB PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart…

Läs mer

Patent beviljat i Sverige för PExAs sPOT-teknologi

PExA meddelar att företaget beviljats patent i Sverige beträffande företagets nya sPOT-teknologi. PExA har glädjen att meddela att företaget nyligen beviljats patent i Sverige beträffande företagets nya sPOT-teknologi som gör att det går att öka koncentrationen av det biologiska material som ska analyseras. Företaget söker också patentskydd för sPOT-teknologin i andra länder genom en patentansökan…

Läs mer