Månad: mars 2024

Cancerfonden finansierar forskargrupp vid Lunds Universitet för utvärdering av PExA-baserad metod för lungcancerscreening

I början av 2024 beslutade Cancerfonden att finansiera professor Sandra Lindstedts forskning vid Lunds Universitet, med 2,4 MSEK för ett projekt, som har till målsättning att hitta en icke-invasiv metod för screening av lungcancer. Professor Lindstedt, en av Sveriges ledande lungtransplantationskirurger, har under ett flertal år bedrivit forskning med instrument från PExA och har publicerat…

Läs mer