Pressmeddelanden

PExA får order från tyskt forskningsinstitut

PExA har erhållit en order från ett tyskt forskningsinstitut. Institutet har beslutat att köpa loss det instrument, PExA 2.1, som man använt i en klinisk studie. Ett tyskt forskningsinstitut, vilket bedriver lungforskning såväl i egen regi som på uppdrag av externa företag, väljer att köpa loss ett PExA 2.1 instrument som tidigare hyrts. Instrumentet har…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i PExA AB (publ)

Vid årsstämma i PExA AB (publ)(”PExA” eller ”Bolaget”) idag den 26 maj 2023 beslutades bland annat följande. Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningen för Bolaget samt balansräkningen per den 31 december 2022 för Bolaget. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras…

Läs mer

PExA ställer ut på stor lungkongress i USA

PExA deltager för första gången med en monter på ATS[1]-kongressen i Washington 19-24 maj. Under tre dagar kommer PExA för första gången ha en monter och ställa ut på den största amerikanska lungkongressen ”The ATS International Conference” som hålls på Walter E. Washington Convention Center den 19-24 maj. Kongressen som förväntas ha över 10 000 delegater…

Läs mer

PExA AB Delårsrapport jan -mars 2023

Delårsrapport 1 2023-01-01—2023-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB (publ) avger härmed rapport för första kvartalet och årets första tre månader 2023. Klicka här för att läsa Delårsrapporten som PDF Sammanfattning av halvårsrapport Första kvartalet (2023-01-01—2023-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 344 939 SEK (437 376). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 876 804 SEK (-1 980…

Läs mer

PExA-kund i Storbritannien beställer uppdatering

University of Manchester, som sedan 2018 innehar ett PExA 2.0 instrument som de använt på Wythenshawe Hospital i Manchester, beställer nu en uppdatering till PExA 2.1. University of Manchester var PExAs första kund i Storbritannien. Inledningsvis hyrdes ett PExA 2.o instrument under 6 månaders tid för forskning på Wythenshawe Hospital i Manchester. År 2019 köpte…

Läs mer