Pressmeddelanden

PExA AB : Delårsrapport jan -sept 2022

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för tredje kvartalet och årets första nio månader 2022. Klicka här för att läsa hela kommunikén som PDF Sammanfattning av delårsrapport Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 2 899 294 SEK (402 569). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 311 382 SEK (-2 117 976)….

Läs mer

PExA får order från universitetssjukhus i Storbritannien

PExA har fått en order på ett PExA 2.1 instrument från ett universitetssjukhus inom det brittiska sjukvårdssystemet NHS. Ordern har föregåtts av att universitetssjukhuset tidigare har utvärderat ett PExA-instrument inom sin forskning. Nu har man erhållit finansiering för att gå vidare med köp av ett instrument. Installation beräknas ske under de närmaste månaderna och ordervärdet…

Läs mer

PExA AB Halvårsrapport 2022-01-01 – 2022-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för andra kvartalet och första halvåret 2022. Klicka här för att läsa hela rapporten som PDF Sammanfattning av halvårsrapport Andra kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 620 323 SEK (1 082 313). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 113 870 SEK (-1 737 608). Resultatet per…

Läs mer

Vetenskaplig publikation visar att PEx-prover kan användas med en av de senaste high-tech analysmetoderna för upptäckt av biomarkörer

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Clinical Proteomics visar forskare från bl.a Göteborgs Universitet och AstraZeneca att PEx-prover innehåller hundratals potentiella biomarkörer som kan analyseras samtidigt. I studien som initierats av AstraZeneca har PExA-instrument använts, i samarbete med Göteborgs Universitet, för att samla in PEx-prover från de små luftvägarna hos 30 personer med respektive…

Läs mer