Månad: augusti 2022

PExA AB Halvårsrapport 2022-01-01 – 2022-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för andra kvartalet och första halvåret 2022. Klicka här för att läsa hela rapporten som PDF Sammanfattning av halvårsrapport Andra kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 620 323 SEK (1 082 313). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 113 870 SEK (-1 737 608). Resultatet per…

Läs mer

Vetenskaplig publikation visar att PEx-prover kan användas med en av de senaste high-tech analysmetoderna för upptäckt av biomarkörer

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Clinical Proteomics visar forskare från bl.a Göteborgs Universitet och AstraZeneca att PEx-prover innehåller hundratals potentiella biomarkörer som kan analyseras samtidigt. I studien som initierats av AstraZeneca har PExA-instrument använts, i samarbete med Göteborgs Universitet, för att samla in PEx-prover från de små luftvägarna hos 30 personer med respektive…

Läs mer

PExA ingår avtal med amerikanskt bioteknikbolag

PExA har ingått ett 12 månaders utvärderingsavtal för PExA 2.1 med ett amerikanskt bioteknikbolag. Ordern från det amerikanska bioteknikbolaget gäller ett PExA 2.1 instrument som skall användas under ett år efter installation hos kunden. Tomas Gustafsson, VD på PExA kommenterar Det känns inspirerande att stora läkemedels- och bioteknikbolag är intresserade av att använda våra produkter…

Läs mer