Månad: augusti 2023

Halvårsrapport 2023-01-01—2023-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB (publ) avger härmed rapport för andra kvartalet och första halvåret 2023 Klicka här för att läsa Delårsrapporten som PDF Sammanfattning av halvårsrapport Andra kvartalet (2023-04-01—2023-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 575 485 SEK (620 323). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 329 912 SEK (-2 113 870). Resultatet per aktie uppgick till -0,06…

Läs mer