Månad: november 2023

PExA publicerar Delårsrapport 2023-01-01—2023-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för tredje kvartalet och årets första nio månader 2023 Sammanfattning av delårsrapport Tredje kvartalet (2023-07-01 – 2023-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 550 316 SEK (2 899 294). Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 1 546 758 SEK (311 215). Resultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK (0,01)….

Läs mer

PExA ingår i forskningsprojekt för ökad förståelse kring arbetsmiljön inom 3D printingsindustrin

I dagarna har ett tvärvetenskapligt projekt kallat NanoSafety 2 startat i Örebro. Projektet är ett samarbete mellan flera företag i 3D-printingindustrin, Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro samt Örebro universitets två forskningsmiljöer Människa-teknik-miljö (MTM) och Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre (iRiSC).           Projektet som finansieras av KK-stiftelsen går ut på…

Läs mer