Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i PExA AB (publ)

Aktieägarna i PExA AB (publ), 556956–9246, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 maj 2023 kl. 11:00 i BIOTECH CENTER Arvid Wallgrens backe 20, Göteborg. Klicka här för att läsa kallelsen som PDF Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…

Läs mer

PExA AB avger Bokslutskommuniké för 2022

Bokslutskommuniké Q4 2022-01-01 – 2022-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för fjärde kvartalet och helåret 2022. Klicka här för att läsa hela kommunikén som PDF Sammanfattning av Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 070 311 SEK (325 549). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -522 026 SEK (-1 580 565)….

Läs mer

Välbesökt internationell konferens med fokus på PExA och sjukdomar som påverkar de små luftvägarna

I slutet av januari hölls i Göteborg en välbesökt internationell konferens med fokus på PExA:s metod för insamling av biologisk material från utandningsluften och sjukdomar som påverkar de små luftvägarna. Under två dagar i slutet av januari anordnade Arbets- och miljömedicin, AMM, en vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet integrerad verksamhet, en internationell konferens med…

Läs mer

PExA meddelar att en extern studie avslutats i förtid

En klinisk studie, där PExAs instrument skulle använts i ett delmoment, av ett internationellt läkemedelsbolag har avslutats i förtid, PExA har erhållit full ersättning. Studien som i ett delmoment även skulle ha inbegripit användning av tio inhyrda PExA instrument och som Bolaget i oktober 2021 meddelade om har avslutats i förtid. Det internationella läkemedelsbolaget har…

Läs mer

PExA beviljas ytterligare ett patent i USA

PExA har glädjen att meddela att ytterligare att patent har beviljats i USA för företagets teknologi. Patentet som beviljats i dag den 10 februari går under benämningen ”Device and method for non-invasive analysis of particles during medical ventilation” och syftar till kontinuerlig diagnos och övervakning av patienter som genomgår ventilator- eller respiratorbehandling. Det beviljade patentet…

Läs mer