Månad: juni 2022

PExA AB meddelar att styrelse och ledning avser nyttja befintliga teckningsoptioner och att nytillträdd VD köper teckningsoptioner i syfte att utnyttja för teckning av aktier

PExA AB (”PExA” eller ”Bolaget”) meddelar att insynspersoner i PExA avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna av serie TO 1B (”TO 1B”) samt att nytillträdd VD köper TO 1B för teckning av aktier i samband med det andra steget i PExA’s företrädesemission. Styrelseordförande Claes Holmberg, styrelseledamöterna Anna-Carin Olin, CTO Svante Höjer samt CSO Jörgen Östling…

Läs mer

Ny vetenskaplig publikation visar för första gången att cytokiner som är erkänt viktiga biomarkörer går att mäta i PEx prover.

I studien* som bedrevs vid det välrenommerade Fraunhofer institutet i Hannover, Tyskland samlades PEx- prover från frivilliga försökspersoner. Cytokiner som exempelvis IL-6 och IL-8 kunde identifieras i proverna. Proverna samlades in efter att man på ett kontrollerat sätt framkallat en inflammation, lik den som man kan få vid bakteriell infektion i lungorna. Vid den efterföljande…

Läs mer

Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B i PExA AB

I måndags, den 22 juni, inleddes teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 B (”Teckningsoptionerna” eller ”TO 1 B”) som emitterades i samband med PExA AB’s (”PExA” eller ”Bolaget”) företrädesemission under andra kvartalet 2021. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 4 juli 2022. Två (2) Teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i…

Läs mer

Analys av PExA publiceras av Mangold Insight

Mangold Insights har idag publicerat en analys på PExA som på ett lättillgängligt sätt beskriver Bolagets produkter och marknad. Analysen beskriver bland annat PExAs produkt som tagits fram för att vara ett betydande instrument i jakten på biomarkörer, i syfte att identifiera och följa lungsjukdomars uppkomst och bot. Instrumentet som är inriktat på forskningsmarknaden är…

Läs mer

PExA AB offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO1 B

PExA AB (”PExA” eller ”Bolaget”) har idag, den 17 juni 2022, fastställt teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1 B (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen uppgår till 0,53 SEK per varje ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna. Nyttjandeperioden pågår från och med den 20 juni 2022 till och med den 4 juli 2022. Två (2) teckningsoptioner av…

Läs mer